Политика за поверителност

1. Вашият акаунт

tqitoi.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

tqitoi.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

tqitoi.com ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Политика за конфиденциалност

tqitoi.com разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на tqitoi.com:

  • Пазете паролата си!
  • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
  • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
  • Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;
  • Често сменяйте паролата;
  • Не разгласявайте лична информация!

tqitoi.com няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА, номер на кредитната карта, данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефона или по e-mail, чрез което Ви се изисква такава информация, трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към tqitoi.com.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на tqitoi.com са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на "@tqitoi.com". Не са автентични и-мейли от tqitoi.com, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от tqitoi.com 

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “tqitoi.com“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от tqitoi.com.

3. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Уеб Вижуалити ЕООД.